Zakup i dostawa używanej ładowarki teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem - II postępowanie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570081)

Client
Gmina Brańsk
State
podlaskie
Address
17-120 Brańsk, Rynek 8
Phone
085 737-50-31
Fax
085 737-58-04
www
http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl
E-Mail
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
Created
2020-07-31

Gmina Brańsk

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Brańsk Rynek 8 17-120 Brańsk podlaskie tel. 085 737-50-31 fax. 085 737-58-04 REGON 50659013000000 http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa używanej ładowarki teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem - II postępowanie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej sztuki używanej ładowarki teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. Wymagane parametry ładowarki teleskopowej 1. Ładowarka używana, rok produkcji od 2014. 2. Maksymalny przebieg pojazdu: 4000 mtg. 3. Wymagane parametry statyczne i podnoszenia a) minimalny udźwig: 3 600 kg; b) minimalna wysokość podnoszenia: 12 m; c) maksymalna wysokość maszyny: 3,00 m; d) maksymalna szerokość całkowita z oponami: 3,00 m; e) minimalna długość całkowita z oponami przednimi: 6,00 m; f) maksymalna szerokość całkowita z całkowicie rozłożonymi stabilizatorami: 3,00 m; g) maksymalna masa całkowita: 14 000 kg; h) ogumienie: 4 koła z oponami diagonalnymi – przemysłowymi, budowlanymi. 4. Wymagane parametry napędu i kabiny a) napęd maszyny na dwie osie, 4x4; b) kabina operatora zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 5. Wymagane wyposażenie dodatkowe a) przednie i wsteczne światła robocze; b) sygnalizacja dźwiękowa, c) preferowany jeden producent silników, mostów napędowych i skrzyni biegów; d) gaśnica. 6. Wymagany osprzęt ładowarki a) łyżka pojemnościowa – łyżka do materiałów sypkich – integralna z oferowaną maszyną o pojemności nie mniejszej niż 1,8 m3 i szerokości nie większej niż 2,5 m; b) widły do palet – integralne z oferowaną maszyną. 7. Wymagana gwarancja i rękojmia Wykonawcy: Minimum 6- miesięczna gwarancja. 8. Równoważność rozwiązań 1) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym w SIWZ lub załącznikach do SIWZ. 2) Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi to Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. 3) Jeżeli w opisach występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca analizując SIWZ opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp użytemu w SIWZ towarzyszy wyraz „lub równoważny”. 5) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, jest on obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, by parametry i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 43250000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information