Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "POMAGAMY PRZETRWAĆ BEZDOMNOŚĆ (LBO)” – dostawy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570074)

Client
Prezydent Miasta Legnicy
State
dolnośląskie
Address
59-220 Legnica, pl. Słowiański 8 8
Phone
076 7212100
Fax
076 7212115
www
www.legnica.um.gov.pl
E-Mail
im@legnica.um.gov.pl
Created
2020-07-31

Prezydent Miasta Legnicy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Prezydent Miasta Legnicy pl. Słowiański 8 8 59-220 Legnica dolnośląskie tel. 076 7212100 fax. 076 7212115 REGON 39064725100000 www.legnica.um.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "POMAGAMY PRZETRWAĆ BEZDOMNOŚĆ (LBO)” – dostawy

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa wyposażenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "POMAGAMY PRZETRWAĆ BEZDOMNOŚĆ (LBO)", w tym: a) zakup bud ocieplonych dla psów - buda z przedsionkiem LUX średnia L – 20 sztuk b) zakup bud ocieplonych dla psów - buda z przedsionkiem LUX duża XL – 18 sztuk c) zakup materacy ortopedycznych dla psów: 120cm x 80cm x 19cm – 5 sztuk d) zakup stojaków regulowanych z miskami stalowymi dla psów 2 x 1,8 litra - 55 sztuk e) zakup tuneli zręcznościowych – 2 sztuki f) zakup płotków Agility ( stożki ) - 1 zestaw g) zakup klatek kennelowych – 2 sztuki h) zakup lampy bakteriobójczej na statywie – 1 sztuka i) zakup lampy bakteriobójczej sufitowej – 1 sztuka j) zakup lampy do wykonywania zabiegów – 1 sztuka k) zakup otoskopu wraz z zestawem diagnostycznym – 1 sztuka l) zakup stołu zabiegowego z szafką – 1 sztuka m) zakup stolika zabiegowego ze stali kwasoodpornej – 1 sztuka n) zakup stołu groomerskiego z podnośnikiem elektrycznym – 1 sztuka Wszystkie elementy wolne – nie mogą zawierać metali ciężkich. Wyposażenie gabinetu powinno być wykonane ze stali nierdzewnej oraz tworzyw sztucznych o cechach odpornościowo-jakościowych równorzędnych dla stali szlachetnej. Wszystkie krawędzie elementów konstrukcyjnych powinny być zaokrąglone i wygładzone, a powierzchnie polerowane co zapewnia estetyczny wygląd i ułatwia utrzymanie higieny. Szczegółowy zakres zamówienia – określa załącznik nr 7 SIWZ - „Wykaz cen” oraz dokumentacja – Rozdział 4 – SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp. - czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność wyposażenia i urządzeń.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233293-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 2.000,00 PLN słownie dwa tysiące złotych. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information