Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570070)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
State
warmińsko-mazurskie
Address
19-500 Gołdap, ul. Gumbińska 2a 2
Phone
087 6150989
Fax
087 6150989
E-Mail
zdp.goldap2@wp.pl
Created
2020-07-31

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi ul. Gumbińska 2a 2 19-500 Gołdap warmińsko-mazurskie tel. 087 6150989 fax. 087 6150989 REGON 51144094700000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały. Projektuje się remont istniejącego mostu polegający na wymianie pokładu drewnianego. Światło poziome i pionowe mostu nie ulega zmianie . Nośność mostu po remoncie pozostaje bez zmian to jest 15t co odpowiadała klasie E wg PN-85/S-10030. Na moście po remoncie będzie następujący przekrój: • szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej - 5,10,00 m, • przekrój daszkowy o spadku poprzecznym - 2,0 %, • obustronne chodniki o szerokości - 0,45m i 0,47m • szerokość mostu - 6,28 m, • długość ustroju nośnego - 17,25 m. Nierozerwalną częścią opisu przedmiotu zamówienia są następujące dokumenty dołączone przez Zamawiającego do SIWZ: a) Projekt wykonawczy; b) Przedmiar robót: przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem poglądowym i może zawierać błędy. Cenę ofertową należy wyliczyć na podstawie projektu i pozostałych dokumentów. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia pn.: „Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej Nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały” w tym m. in. koszty dojazdów, ewentualnego zakwaterowania lub najmu lokalu biurowego, wszelkich opłat w tym za wodę, energię, koszt zagospodarowania odpadów, zagospodarowanie terenu placu budowy, a także praw i obowiązków wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45221000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information