Remont drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Frywałd, gmina Krzeszowice, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1034K w kierunku m. Chrosna

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3570067)

Client
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
State
małopolskie
Address
30-138 Kraków, ul. Włościańska 4 4
Phone
012 6221010
Fax
012 6371063
www
www.zdpk.krakow.pl
E-Mail
sekretariat@zdpk.krakow.pl
Created
2020-07-31

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska 4 4 30-138 Kraków małopolskie tel. 012 6221010 fax. 012 6371063 REGON 35157927000000 www.zdpk.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Frywałd, gmina Krzeszowice, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1034K w kierunku m. Chrosna

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Frywałd na odcinku od skrzyżowania z DP 1034K w kierunku m. Chrosna polegający na wymianie nawierzchni poprzez sfrezowanie starej i położenie w miejsce istniejącej nowej nakładki bitumicznej wraz z remontem pobocza. Droga objęta przedmiotowym zamówieniem posiada kategorię ruchu KR3. 2. Zakres robót obejmuje : 1) mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni bitumicznej; 2) frezowanie nawierzchni; 3) ścięcie gruntowych poboczy; 4) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego BA AC16W KR 3; 5) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego BA AC11S KR 3-4; 6) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni tarczy skrzyżowania z betonu asfaltowego BA AC11S KR 3-4; 7) wykonanie poboczy z recykliny wraz ze skropieniem emulsją i grysami; 8) malowanie linii segregacyjnych cienkowarstwowych. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w „tabeli elementów rozliczeniowych” i w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót (ST).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 1 500,00 PLN

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information