Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Termomedernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562855)

Client
Gmina Dobrzyń nad Wisłą
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1 1
Phone
54 253 05 00
Fax
54 2531006
www
www.dobrzyn.pl
E-Mail
dobrzyn@dobrzyn.pl; jacek.nowakowski@dobrzyn.pl
Created
2020-06-30

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą kujawsko-pomorskie tel. 54 253 05 00 fax. 54 2531006 REGON 00052743490991 www.dobrzyn.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. Termomedernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego. Zamawiający wskazuje, że dokumentację techniczną dla zadania można pozyskać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://www.bip.dobrzyn.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=235

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information