Żwirowanie dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562854)

Client
Gmina Michałowo
State
podlaskie
Address
16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
Phone
857 131 777
Fax
857 131 777
www
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
E-Mail
kalinowski@michalowo.eu
Created
2020-06-30

Gmina Michałowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo podlaskie tel. 857 131 777 fax. 857 131 777 REGON 50659438000000 http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Żwirowanie dróg gminnych w ramach Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie żwirowania dróg gminnych o łącznej długości 5.270mb w ramach ,,Programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2020-2024” na terenie Gminy Michałowo, do realizacji w miejscowościach: a) Obręb Krynica –dz. nr geod. 143 – długość 900mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu b) Obręb Pieńki –dz. nr geod. 257 – długość 500mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu c) Obręb Michałowo ul. Kamiennobrodzka –dz. nr geod. 292 – długość 60mb, szerokość 3m, grubość 20cm po zagęszczeniu d) Obręb Michałowo ul. Rolnicza –dz. nr geod. 378 – długość 250mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu e) Obręb Kobylanka –dz. nr geod. 369 – długość 260mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu f) Obręb Bachury –dz. nr geod. 115/1 – długość 280mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu g) Obręb Kuchmy –dz. nr geod. 164 – długość 190mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu h) Obręb Kazimierowo –dz. nr geod. 202 – długość 270mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu i) Obręb Planty –dz. nr geod. 144,145 – długość 650mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu j) Obręb Mościska –dz. nr geod. 176 – długość 120mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu k) Obręb Hieronimowo –dz. nr geod. 90/1 – długość 170mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu l) Obręb Kopce –dz. nr geod. 381 – długość 300mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu m) Obręb Pieńki –dz. nr geod. 226, 221/3 – długość 230mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu n) Obręb Kazimierowo –dz. nr geod. 153 – długość 1800mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu o) Obręb Michałowo-Kolonia –dz. nr geod. 149 – długość 130mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu p) Obręb Ciwoniuki –dz. nr geod. 421 – długość 120mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu q) Obręb Bołtryki –dz. nr geod. 190/24 – długość 460mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu r) Obręb Bołtryki –dz. nr geod. 255/1 – długość 200mb, szerokość 4m, grubość 20cm po zagęszczeniu. Roboty drogowe polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni na szerokości ok. 5,0m, zakupie i dowozie żwiru wielofunkcyjnego - drogowego, nawierzchnia żwirowa zgodna z Polską Normą PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym oraz WT-4 2010 Wymagania Techniczne ,,Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”, o uziarnieniu 0-31.5 mm i wyprofilowaniu żwirowanej nawierzchni drogi. Powyższe drogi przeznaczone będą do utwardzenia poprzez powierzchniowe utrwalenie (wskaźnik zagęszczenia podbudowy żwirowej 0,99). Zamawiający w razie wątpliwości zgodności mieszanki kruszywa naturalnego (żwiru) z w/w normą ma prawo zażądać sprawdzenia z badania mieszanki kruszywa na każdym etapie realizacji zamówienia. Zamawiający ma prawo żądać po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy wyniki badań mieszanki kruszyw (dwie próbki z każdej z dróg). Próbki będą pobierane w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information