Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w hali IV Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562853)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2020-06-30

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w hali IV Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Hala IV objęta pracami budowlanymi pełni funkcję jednego z laboratorium Ł-IMŻ. W części przyziemia hali znajdują się pomieszczenia: mikroskopów, serwisowe, sanitarne oraz komunikacji. W części antresoli znajdują się pomieszczenia: preparatyki próbek, ciemnia oraz komunikacji. Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji na hali IV ma na celu poprawę komfortu cieplnego tj. zabezpieczenie mikroskopów przed awaryjnym wyłączaniem oraz poprawę warunków pracy osób pracujących w laboratorium. Zakres prac obejmuje: wykonanie dodatkowej klimatyzacji dla pomieszczeń mikroskopów w przyziemiu oraz przebudowę układu wentylacji i wykonanie klimatyzacji w funkcji grzania i chłodzenia dla rejonu antresoli wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Zakres prac został szczegółowo określony w dokumentacji załączonej do Specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45331200-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information