Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu oraz ochrona elektroniczna

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562852)

Client
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
State
wielkopolskie
Address
61-623 Poznań, ul. Wilczak 53 53
Phone
61 8290180
Fax
61 8290187
www
www.word.poznan.pl
E-Mail
sekretariat@word.poznan.pl
Created
2020-06-30

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Wilczak 53 53 61-623 Poznań wielkopolskie tel. 61 8290180 fax. 61 8290187 REGON 63114696200000 www.word.poznan.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu oraz ochrona elektroniczna

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie czynnej usługi fizycznej ochrony osób, obiektów użytkowych i mienia należących do Zamawiającego znajdujących się przy ul. Wilczak 53 w Poznaniu przez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciw osobom, mieniu, przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczające osób nieuprawnionych na teren chroniony oraz ochrona elektroniczna. Usługa fizycznej ochrony będzie realizowana od poniedziałku do piątku od godz. 5.00 do 22.00 (17 godz.), oraz we wskazane soboty zgodnie z harmonogramem podanym z odpowiednim wyprzedzeniem przez Zamawiającego w godz. od 5.00 do 22.00 (17 godz.). Szczegółowa liczba godzin będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego i podstaw określonych w umowie. Zgłoszenie zostanie przesłane pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem. Usługa ochrony elektronicznej będzie realizowana w godzinach nieobjętych ochroną fizyczną, w niedziele, święta i soboty nierobocze. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin objętych ochroną fizyczną oraz ochroną elektroniczną. W przypadku konieczności przeprowadzania dodatkowych egzaminów w WORD w Poznaniu w soboty i niedziele, świadczenie usługi ochrony będzie trwało 13 godzin od 5.00 do 18.00. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie przepracowaną ilość godzin w danym miesiącu na podstawie harmonogramu przepracowanych godzin potwierdzonego przez Zamawiającego przedkładanego razem z fakturą po zakończeniu miesiąca. Pracownicy realizujący usługę ochrony fizycznej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia przy pomocy pracowników, z którymi zawarł umowę o pracę zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information