Świadczenie usług serwisu urządzeń i sprzętu informatycznego i teleinformatycznego

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562849)

Client
Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna
State
małopolskie
Address
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
Phone
012 422 87 55
Fax
012 422 89 00
www
www.ies.krakow.pl, www.bip.ies.krakow.pl
E-Mail
bmituniewicz@ies.krakow.pl
Created
2020-06-30

Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Ekspertyz Sądowych im Prof. dra Jana Sehna ul. Westerplatte 9 31-033 Kraków małopolskie tel. 012 422 87 55 fax. 012 422 89 00 REGON 32562400000000 www.ies.krakow.pl, www.bip.ies.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług serwisu urządzeń i sprzętu informatycznego i teleinformatycznego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Świadczenie usługi serwisu urządzeń i sprzętu informatycznego i teleinformatycznego stosowanego w realizacji projektu nr POPC.02.02.00-0012/17 pn. „Zakup i Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do Zarządzania Działalnością Opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie”, a będącego na wyposażeniu Zamawiającego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information