„Remont ul. Leśnej oraz drogi gminnej do zalewu we Frampolu”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562846)

Client
Burmistrz Frampola
State
lubelskie
Address
23-440 Frampol, Radzięcka 8
Phone
84 6857509 w. 38
Fax
-
www
https://umframpol.bip.lubelskie.pl
E-Mail
umframpol@frampol.pl
Created
2020-06-30

Burmistrz Frampola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Frampola Radzięcka 8 23-440 Frampol lubelskie tel. 84 6857509 w. 38 fax. - REGON 53785200000000 https://umframpol.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Remont ul. Leśnej oraz drogi gminnej do zalewu we Frampolu”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie ul. Leśnej oraz drogi gminnej do zalewu w miejscowości Frampol. 2.2 Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: Cześć 1 Remont ul. Leśnej we Frampolu. Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowości Frampol. Długość odcinka drogi objętego remontem wynosi 353 mb. Pikietaż początku robót km 0+000 zaś końca km 0+353. Celem inwestycji jest remont przedmiotowej drogi gminnej w zakresie nośności nawierzchni, poprawa odwodnienia oraz wykonanie obustronnego pobocza z kamienia. Część 2 Remont drogi gminnej do zalewu we Frampolu Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w miejscowości Frampol. Długość odcinka drogi objętego remontem wynosi 275 mb. Pikietaż początku robót km 0+000 zaś końca km 0+275. Celem inwestycji jest remont przedmiotowej drogi gminnej w zakresie nośności nawierzchni, poprawa odwodnienia oraz wykonanie obustronnego pobocza z kamienia. 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 a i Załącznik nr 1 b do SIWZ, w której skład których wchodzą: Część 1 zamówienia - Dokumentacja projektowa – Remont drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Frampol: a) Część opisowa; b) Część rysunkowa; c) Przedmiar robót. Cześć 2 zamówienia - Dokumentacja projektowa – Remont drogi gminnej do zalewu – boczna ul. Leśnej w miejscowości Frampol a) Część opisowa; b) Część rysunkowa; c) Przedmiar robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information