Nawożenie mineralne na wyznaczonych terenach będących siedliskiem dla kolonii zwartych susłów perełkowanych, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – VI części.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562842)

Client
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-144 Lublin, Bazylianówka 46
Phone
81 710 65 00
Fax
81 710 65 01
www
www.lublin.rdos.gov.pl
E-Mail
sekretariat.lublin@rdos.gov.pl
Created
2020-06-30

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie Bazylianówka 46 20-144 Lublin lubelskie tel. 81 710 65 00 fax. 81 710 65 01 REGON 60418276000000 www.lublin.rdos.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Nawożenie mineralne na wyznaczonych terenach będących siedliskiem dla kolonii zwartych susłów perełkowanych, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – VI części.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest nawożenie mineralne na wyznaczonych terenach będących siedliskiem dla kolonii zwartych susłów perełkowanych, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – VI części: Część I - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Mokre, na powierzchni 15 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060008 Hubale – rezerwat „Hubale”. Część II - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Grabowiec Góra, na powierzchni 3 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060027 Wygon Grabowiecki – rezerwat „Wygon Grabowiecki”. Część III - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Gliniska, na powierzchni 8 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060006 Gliniska – rezerwat „Gliniska”. Część IV - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Tyszowce, na powierzchni 8 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060014 Pastwiska nad Huczwą – projektowany rezerwat „Pastwisko nad Huczwą”. Część V - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Chochłów, na powierzchni 15 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060019 Suśle Wzgórza – rezerwat „Suśle Wzgórza”. Część VI - wykonanie prac polegających na poprawie warunków siedliskowych na stanowisku susła perełkowanego w miejscowości Świdnik, na powierzchni 15 ha obejmujące zakup i rozsianie nawozów mineralnych na terenie obszaru Natura 2000 PLH 060021 Świdnik. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: 2.1. zakup nawozów 2.2. wysiew nawozów na wyznaczonych powierzchniach 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wysiewie nawozów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information