Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej kwoty 1 114 200,00 zł

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562839)

Client
Gmina Tłuszcz
State
mazowieckie
Address
05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 10
Phone
029 7573016
Fax
029 7573016
E-Mail
zamowieniapubliczne@tluszcz.pl
Created
2020-06-30

Gmina Tłuszcz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Tłuszcz ul. Warszawska 10 10 05-240 Tłuszcz mazowieckie tel. 029 7573016 fax. 029 7573016 REGON 55066816600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej kwoty 1 114 200,00 zł

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej kwoty 1 114 200,00zł. Kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. Przewidywane uruchomienie kredytu nastąpi w listopadzie 2020 roku z możliwością zmiany. Kredyt będzie wykorzystany do 31.12.2020r. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w ratach kwartalnych, tj. do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia według harmonogramu określonego w SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information