„Budowa ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Czastarach – Etap I – Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562838)

Client
Gmina Czastary
State
łódzkie
Address
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 29
Phone
062 7843111
Fax
062 7843191
www
www.czastary.pl
E-Mail
czastary@gminy.pl
Created
2020-06-30

Gmina Czastary

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czastary ul. Wolności 29 29 98-410 Czastary łódzkie tel. 062 7843111 fax. 062 7843191 REGON 25685485000000 www.czastary.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Budowa ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Czastarach – Etap I – Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska piłkarskiego wraz z trybunami i infrastrukturą techniczną, w tym: część I: - branża architektoniczno - konstrukcyjna – budowa boiska piłkarskiego, budowa ogrodzenia oddzielającego płytę boiska od trybun, budowa parkingów dla pojazdów osobowych - 5 szt. (1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) i 1 miejsca parkingowego dla autokaru, budowę wyjazdu publicznego i drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do boiska piłkarskiego zakończonej placem manewrowym o wym. 20x20m; - branża sanitarna – wykonanie przyłącza wodociągowego do nawodnienia płyty boiska; - branża elektryczna – wykonanie instalacji zasilającej wraz z tablicą rozdzielczą oraz wykonanie instalacji doświetlenia boiska piłkarskiego. część II: - dostawę i montaż piłkochwytów, trybun i wyposażenia boiska; - obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza; - Protokoły badań i sprawdzeń: a) instalacji elektrycznej, b) instalacji wodociągowej. - pielęgnacja w okresie pierwszego roku gwarancji od wysiewu trawy. 2. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz wzór umowy stanowiące załączniki do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information