wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni na terenie nieruchomości przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 17, stanowiącego zasób własny Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562835)

Client
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
State
zachodniopomorskie
Address
70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 1
Phone
91 430 91 00
Fax
91 430 91 45
www
WWW.STBS.PL
E-Mail
biuro@stbs.pl
Created
2020-06-30

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 1 70-302 Szczecin zachodniopomorskie tel. 91 430 91 00 fax. 91 430 91 45 REGON 81101566600000 WWW.STBS.PL

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni na terenie nieruchomości przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 17, stanowiącego zasób własny Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie nawierzchni na terenie nieruchomości przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 17 w Szczecinie, stanowiącej własność Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania robót w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową opracowaną przez mgr inż. arch. Marzenę Paluch, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233200-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information