Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562829)

Client
Urząd Gminy Jabłoń
State
lubelskie
Address
21-205 Jabłoń, ul. Zamojskiego 27 27
Phone
083 3560036
www
http://www.jablon.pl
E-Mail
jablon@gminy.bmb.pl; sekr@jablon.pl
Created
2020-06-30

Urząd Gminy Jabłoń

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Jabłoń ul. Zamojskiego 27 27 21-205 Jabłoń lubelskie tel. 083 3560036 REGON 00053526700000 http://www.jablon.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 4.1. Przedsięwzięcie obejmuje Przebudowę drogi gminnej nr KDG 103786 w m. Paszenki oraz Przebudowę drogi gminnej nr KDG 103784 L (ul. Jaśminowa) w m. Jabłoń Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103786 w m. Paszenki Na odcinku przeznaczonym do przebudowy nawierzchnia jezdni częściowo bruk kamienny, na pozostałym odcinku nawierzchnia z destruktu betonowego, szerokość jezdni zmienna, na odcinku wybrukowanym krawężnik lewostronny przeznaczony do rozbiórki, pobocza gruntowe, przekrój jezdni mieszany – półszlakowy/szlakowy. Projektuje się jezdnie na odcinku od km 0+000,0 do km 0+174,00 jezdnie o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami o nawierzchni gruntowej Przebudowa drogi gminnej nr KDG 103784 L (ul. Jaśminowa) w m. Jabłoń Na odcinku przeznaczonym do przebudowy nawierzchnia jezdni częściowo z płyt żelbetowych, na pozostałym odcinku nawierzchnia z destruktu betonowego, szerokość jezdni zmienna, pobocza gruntowe, przekrój jezdni szlakowy. Projektuje się jezdnie na odcinku od km 0+002,84 do km 0+ 070,00 jezdnie o przekroju pół ulicznym i pochyleniu poprzecznym jednostronnym, na pozostałym odcinku jezdnia o przekroju szlakowym i przekroju poprzecznym daszkowym z poboczami o nawierzchni gruntowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information