Modernizacja placu zabaw Samorządowego Przedszkola nr 127 w Krakowie przy ul. Komandosów 13

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562827)

Client
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
State
małopolskie
Address
31-450 Kraków, Ułanów 9
Phone
12 617 88 88,
Fax
12 410 43 90
www
www.mcoo.krakow.pl
E-Mail
zampubl@mcoo.krakow.pl,
Created
2020-06-30

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie Ułanów 9 31-450 Kraków małopolskie tel. 12 617 88 88, fax. 12 410 43 90 REGON 55362100000000 www.mcoo.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja placu zabaw Samorządowego Przedszkola nr 127 w Krakowie przy ul. Komandosów 13

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw na terenie Samorządowego Przedszkola nr 127 przy ul. Komandosów 13 w zakresie dotyczącym urządzeń oznaczonych w legendzie obiektów małej architektury znajdującej się na rys. nr 1 w „Projekcie zagospodarowania terenu” (element projektu, o którym mowa poniżej w rozdz. III.2.5) odpowiednio nr 9, 16, 22 wraz ze strefami bezpieczeństwa.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information