Sukcesywna dostawa bronchoskopów i monitorów do bronchoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562826)

Client
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
State
śląskie
Address
44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Phone
032 2789171, 2789172, 2789193,
Fax
032 2789197, 2789198
www
www.io.gliwice.pl
E-Mail
przetargi@io.gliwice.pl
Created
2020-06-30

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice śląskie tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, fax. 032 2789197, 2789198 REGON 28836600028000 www.io.gliwice.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa bronchoskopów i monitorów do bronchoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa bronchoskopów i monitorów do bronchoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach: a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 2.1 do SIWZ b) Wzór umowy – załącznik nr 4.1-4.2 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33168000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information