DOSTAWA APARATU RTG Z RAMIENIEM C

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562825)

Client
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego
Phone
713 254 375
Fax
713 270 425
www
http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne
E-Mail
zp@wssk.wroc.pl
Created
2020-06-30

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 51-124 Wrocław dolnośląskie tel. 713 254 375 fax. 713 270 425 REGON 97789300000000 http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA APARATU RTG Z RAMIENIEM C

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG z ramieniem C zwanego dalej „urządzeniem medycznym” do siedziby Zamawiającego. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące minimalnych parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzenia medycznego określonego w załączniku nr 1.1 do SIWZ 2) udzielenia instruktażu w zakresie obsługi wyrobu medycznego o którym mowa w ust. 1, w jednym, dwóch lub trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu instruktażu i ilości osób z Zamawiającym. 3) Zamawiający wymaga również pełnego wdrożenia, instalacji, konfiguracji i integracji dostarczonej licencji z systemami informatycznymi Zamawiającego a także dostarczenia odpowiednich licencji o, ile będą potrzebne do prawidłowego przesyłania danych ze wskazanego aparatu. Zamawiający dysponuje następującymi systemami specjalistycznymi: • PACS Impax 6.6.1 firmy AGFA Sp. z o.o. • HIS AMMS v. 5.26.2.02 firmy Asseco Sp. z o.o. przywołane oprogramowania są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information