DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562824)

Client
Szpital Wojewódzki
State
śląskie
Address
43-316 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 101
Phone
338 100 143
Fax
338 102 101
www
https://www.hospital.com.pl/
E-Mail
przetargi@hospital.com.pl
Created
2020-06-30

Szpital Wojewódzki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Wojewódzki al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała śląskie tel. 338 100 143 fax. 338 102 101 REGON 70621590000000 https://www.hospital.com.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej gazów medycznych wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 24111500-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information