Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie skateparku jako odrębnego, niezależnego elementu funkcjonalnego, w ramach zagospodarowania terenu sportowego na osiedlu Bohaterów – Nowy Fordon w Bydgoszczy przy ul. Piwnika Ponurego

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562822)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2020-06-30

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie skateparku jako odrębnego, niezależnego elementu funkcjonalnego, w ramach zagospodarowania terenu sportowego na osiedlu Bohaterów – Nowy Fordon w Bydgoszczy przy ul. Piwnika Ponurego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie skateparku (placu przeznaczonego dla użytkowników deskorolek, rolek i rowerów BMX - wykonanego w technologii betonowej monolitycznej) jako odrębnego, niezależnego elementu funkcjonalnego w ramach zagospodarowania terenu sportowego na osiedlu Bohaterów – Nowy Fordon w Bydgoszczy przy ul. Piwnika Ponurego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w formie i na zasadach określonych w pkt VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information