Budowa boiska do piłki nożnej na os. Sucharskiego plac im. Ryszarda Jakubka

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562815)

Client
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
State
wielkopolskie
Address
61-553 Poznań, Jana Spychalskiego 34
Phone
618 357 901,
Fax
618 334 651
E-Mail
zp@posir.poznan.pl,
Created
2020-06-30

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznań wielkopolskie tel. 618 357 901, fax. 618 334 651 REGON -0000000000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa boiska do piłki nożnej na os. Sucharskiego plac im. Ryszarda Jakubka

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej na os. Sucharskiego plac im. Ryszarda Jakubka 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3.Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information