„Przebudowa nadbudowa i remont budynku ze względu na zmianę sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek o funkcji – mieszkania socjalne.”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562812)

Client
Gmina Pińczów
State
świętokrzyskie
Address
28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10 10
Phone
41 3573871 do 75
Fax
41 3572645
www
www.pinczow.com.pl
E-Mail
sekretariat@pinczow.com.pl
Created
2020-06-30

Gmina Pińczów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10 10 28-400 Pińczów świętokrzyskie tel. 41 3573871 do 75 fax. 41 3572645 REGON 29100984000000 www.pinczow.com.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przebudowa nadbudowa i remont budynku ze względu na zmianę sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek o funkcji – mieszkania socjalne.”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku przy ulicy Słabskiej 13 na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych, oraz zagospodarowanie terenu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information