Dostawa wyrobów okulistycznych.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562805)

Client
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-081 Lublin, ul. Stanisława Staszica 16 16
Phone
081 5323935, 5325043, 5328330
Fax
081 5329486
www
www.spsk1.lublin.pl
E-Mail
dz_zaop@spsk1.lublin.pl
Created
2020-06-30

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ul. Stanisława Staszica 16 16 20-081 Lublin lubelskie tel. 081 5323935, 5325043, 5328330 fax. 081 5329486 REGON 43102923400000 www.spsk1.lublin.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyrobów okulistycznych.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa wyrobów okulistycznych, którego szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1 - 2 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowią 2 zadania. 3. W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy produktów, normy, certyfikaty - Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub wyższych od określonych w dokumentacji. 4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do produktów opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 5. Termin ważności dostarczanego asortymentu musi wynosić – min. 12 miesięcy licząc od daty dostawy towaru do siedziby Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33190000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information