Działania przyrodnicze w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562803)

Client
Gmina Wilkowice
State
śląskie
Address
43-365 Wilkowice, Wyzwolenia 25
Phone
334 990 077
Fax
33 817 30 43
www
www.wilkowice.pl
E-Mail
wcendrzak@wilkowice.pl
Created
2020-06-30

Gmina Wilkowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wilkowice Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice śląskie tel. 334 990 077 fax. 33 817 30 43 REGON 72182309000000 www.wilkowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Działania przyrodnicze w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są działania przyrodnicze w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Zadanie 1: Usunięcie dzikich wysypisk śmieci z ekosystemów łęgowych Zadanie 2: Eliminacja inwazyjnych roślin obcego pochodzenia Zadanie 3: Montaż budek lęgowych dla pluszcza Zadanie 4: Stworzenie kompozycji roślin rodzimych w otoczeniu drewnianej chaty przy ul. Fałata Zadanie 5: Uporządkowanie terenu oraz nasadzenie krzewów w otoczeniu placu do edukacji ekologicznej w miejscu dotychczas zajętym przez roślinność inwazyjną Zadanie 6: Montaż tablic informacyjno-dydaktycznych 3. W związku z koniecznością stworzenia kompozycji roślin rodzimych w otoczeniu Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie swoich prac realizację prac innego Wykonawcy, które są związane z przeniesieniem i budową Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, (prace te mają zakończyć się w terminie 30.11.2021r.) oraz podjąć współpracę z tym Wykonawcą celem sprawnej realizacji przedmiotu zmówienie. 4. W związku z koniecznością wykonania prac (zadanie nr 5) na terenie tworzonego Sezonowego Centrum Edukacji Ekologicznej, Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie swoich prac realizację prac innego Wykonawcy, (prace te mają zakończyć się w terminie 15.12.2021r.) oraz podjąć współpracę z tym Wykonawcą celem sprawnej realizacji przedmiotu zmówienie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 77310000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information