Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Etap II - Wydzielenie strefy pożarowej na każdej kondygnacji budynku A - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562797)

Client
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
State
warmińsko-mazurskie
Address
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146 146
Phone
(055) 2344111
Fax
055 2345547
www
www.szpital.elblag.pl
E-Mail
mdudzinska@szpital.elblag.pl
Created
2020-06-30

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146 146 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie tel. (055) 2344111 fax. 055 2345547 REGON 17074593000000 www.szpital.elblag.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Etap II - Wydzielenie strefy pożarowej na każdej kondygnacji budynku A - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na na dostosowaniu budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Etap II-Wydzielenie strefy pożarowej na każdej kondygnacji budynku A - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ilości określonej w przedmiarze robót, który stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information