Transport sanitarny

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562795)

Client
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
State
łódzkie
Address
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Phone
42 677 68 24, 42 291 95 70
Fax
42 678 99 52
www
www.barlicki.pl
E-Mail
dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
Created
2020-06-30

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi ul. Kopcińskiego 22 90-153 Łódź łódzkie tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70 fax. 42 678 99 52 REGON 28877400000000 www.barlicki.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Transport sanitarny

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie są usługi transportu pacjentów Szpitala (przewóz pacjentów Szpitala, pozostawanie w gotowości do wykonywania tego przewozu oraz zabezpieczenie łączności bezprzewodowej) o rodzajach, właściwościach i ilościach szczegółowo opisane w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w szczególności: Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 1A, formularz ofertowy- załącznik 1B. na terenie całego kraju, świadczenie każdorazowej usługi transportu sanitarnego będzie realizowane na podstawie telefonicznego zlecenia czynnego przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia – także w niedziele, święta i dni wolne od pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information