Dostawa sprzętu medycznego

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562791)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
State
warmińsko-mazurskie
Address
10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 37 37
Phone
89 5398218; 89 5398297
Fax
89 5398218; 89 5398297
www
www.poliklinika.net
E-Mail
sekretariat@poliklinika.olsztyn.pl
Created
2020-06-30

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie al. Wojska Polskiego 37 37 10-228 Olsztyn warmińsko-mazurskie tel. 89 5398218; 89 5398297 fax. 89 5398218; 89 5398297 REGON 51002236600000 www.poliklinika.net

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu medycznego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu medycznego zgodnie z podziałem zamówienia na niżej wskazane części: 1.Aparat do terapii podciśnieniowej leczenia ran – 1 sztuka 2.Komora laminarna do żywienia pozajelitowego- 1 sztuka 3.System grzewczy – 1 sztuka 4.Pompa infuzyjna - 8 sztuk 5.Materac przeciwodleżynowy – 17 sztuk 2. Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy, rozładuje, i wniesie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego sprzęt będący przedmiotem zamówienia oraz przeszkoli personel Zamawiającego z jego obsługi. 3. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymogi i wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z: -Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 t.j.); -Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych (DZ.U. Nr 215, poz. 1416); -Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (DZ.U. 2016 poz. 211). 4. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu, o które zostały dopuszczone do obrotu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ze szczegółowym podziałem zamówienia na części stanowi Załącznik A do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33190000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information