Dostawy rękawic diagnostycznych i ochronnych jednorazowego użytku (drugie postępowanie)

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562787)

Client
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
State
dolnośląskie
Address
59-700 Bolesławiec, al. Tysiąclecia 30
Phone
75 616 26 48 wew .317(sekretar
Fax
75 616 26 83
www
http://www.szpitalpsychiatryczny.pl/
E-Mail
j.kochan@szpitalpsychiatryczny.pl
Created
2020-06-30

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu al. Tysiąclecia 30 59-700 Bolesławiec dolnośląskie tel. 75 616 26 48 wew .317(sekretar fax. 75 616 26 83 REGON 29419000000000 http://www.szpitalpsychiatryczny.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy rękawic diagnostycznych i ochronnych jednorazowego użytku (drugie postępowanie)

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic jednorazowego użytku do Apteki Zamawiającego. Oferowany asortyment w zakresie objętym przedmiotem zamówienia musi posiadać wymagane przepisami pozwolenia dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać aktualne świadectwa jakości. Wykonawca gwarantuje dostawy przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, posiadającego deklaracje zgodności CE. Treść oświadczenia została ujęta w Formularzu oferty (wymóg dotyczy tych produktów, które są objęte ww. ustawą). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z przewidywanymi ilościami dostaw zawiera załącznik nr 2 do Siwz, liczba pozycji 3. Zamawiający zastrzega zwiększenie procentowe dostaw, oraz z uwagi na faktyczne zapotrzebowanie, które będzie wynikać z bieżącej działalności, zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu – szczegóły w załączniku nr 2 do Siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 18424300-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information