Uprzątnięcie terenu po pożarze tymczasowego budynku szkoły podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do zagospodarowania odpadów.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562785)

Client
Miasto Ostrów Mazowiecka
State
mazowieckie
Address
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66 66
Phone
029 6795433
Fax
029 6795470
www
www.ostrowmaz.pl
E-Mail
zzp@ostrowmaz.pl
Created
2020-06-30

Miasto Ostrów Mazowiecka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Ostrów Mazowiecka ul. 3-go Maja 66 66 07-300 Ostrów Mazowiecka mazowieckie tel. 029 6795433 fax. 029 6795470 REGON 55066786000000 www.ostrowmaz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Uprzątnięcie terenu po pożarze tymczasowego budynku szkoły podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do zagospodarowania odpadów.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Uprzątnięcie terenu po pożarze tymczasowego budynku szkoły podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do zagospodarowania odpadów. 2.Budynek był położony na działkach nr 3080 i 3083 przy ul. Partyzantów. Łączna powierzchnia działek wynosi 5530 m2. Obiekt składał się z jednej kondygnacji i był częściowo podpiwniczony. Kubatura budynku wynosiła - 4228m3, powierzchnia użytkowa - 1166 m2, a powierzchnia zabudowy - 968,7 m2. (Plan sytuacyjny stanowi załącznik nr 1 do SIWZ). 3.Dane techniczne charakteryzujące obiekt: - ławy i ściany fundamentowe zostały wykonane z betonu żwirowego i cegły; - ściany zewnętrzne wykonano częściowo z cegły pojedynczej, częściowo z elementów prefabrykowanych składających się z konstrukcji drewnianej, wypełnionej wełną mineralną, obłożoną od zewnątrz płytami azbestowo-cementowymi, a od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi; - ściany wewnętrzne wykonano z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu drewnianym, wypełnionych wełną mineralną; - stropy zostały wykonane na konstrukcji drewnianej z płyt drewnopochodnych; - dach wykonano z drewnianych kratownic, płyty paździerzowej i pokryto papa asfaltową; - obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej. Budynek posiadał drewnianą stolarkę i został wyposażony w instalacje: - wodno-kanalizacyjną; - centralnego ogrzewania, zasilaną z sieci miejskiej; - elektryczną; - odgromową. Z uwagi na tymczasowy charakter obiektu oraz ze względów bezpieczeństwa, budynek szkoły został wycofany z użytkowania i zabrano z niego wyposażenie. 4. W dniu 21.02.2020 roku doszło do pożaru obiektu. Konstrukcja budynku oraz właściwości materiałów, z których był zbudowany spowodowały, iż pomimo sprawnie prowadzonej akcji gaśniczej obiekt doszczętnie spłonął. (Dokumentacja zdjęciowa stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 5.W związku z powyższym do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) zabezpieczenie i zapewnienie należytej ochrony terenu wykonywania prac; 2) uprzątnięcie i usunięcie z terenu wszelkich spalonych elementów budynku oraz pozostałości po materiałach gaśniczych, pyłów, sadzy i innych odpadów; 3) załadunek na środki transportu i wywiezienie wszystkich odpadów z terenu wykonywania przedmiotu umowy; 4) przekazanie wszystkich odpadów podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Szczegółowy zakres obowiązków i praw Wykonawcy określa wzór umowy. 7. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu prawidłowego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90511000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-07-13 do godz. 12:00.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information