Przebudowa ulicy Reja w Górzycy

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562784)

Client
Wójt Gminy Górzyca
State
lubuskie
Address
69-113 Górzyca, ul. 1 Maja 1
Phone
957 591 211
Fax
957 836 507
www
http://gorzyca.bip.net.pl/
E-Mail
ug@gorzyca.pl
Created
2020-06-30

Wójt Gminy Górzyca

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wójt Gminy Górzyca ul. 1 Maja 1 69-113 Górzyca lubuskie tel. 957 591 211 fax. 957 836 507 REGON 53941400000000 http://gorzyca.bip.net.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ulicy Reja w Górzycy

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Planowane zadanie polega na przebudowie ulicy Reja w Górzycy. Łączna długość odcinka objętego wnioskiem wynosi 364 mb - od drogi krajowej nr 31 do ulicy Ogrodowej. Na całej długości ulica będzie posiadała minimalną szerokość 5,0 m oraz chodnik o szerokości od 1,50 m do 2,50 m. Zakres robót: 1) ulica Reja – długość 364,0 mb, nawierzchnia mineralno-bitumiczna - 2016,00 m2; 2) przebudowa chodników - długość 380,0 mb - kostka betonowa; Początkowy odcinek robót (od skrzyżowania z drogą krajową nr 31 do budynku nr 1C) posiada nawierzchnię z płyt betonowych - długość około 143,0 mb, następnie nawierzchnia drogi zmienia się na kostkę brukową. Nawierzchnia z płyt betonowych oraz około 50 % bruku została przewidziana do rozbiórki. Na tym odcinku przewidziano wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, pozostałą część podbudowy planowanej drogi będzie stanowił bruk, wymagający remontów cząstkowych i dodatkowego wyrównania mieszanką mineralno-asfaltową. Docelowa nawierzchnia ulicy Reja będzie posiadać szerokość 5,0 m i zostanie wykonana z mieszanki asfaltowo-mineralnej o łącznej grubości 10 cm.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information