Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562783)

Client
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GÓRKACH
State
podkarpackie
Address
36-200 Górki, Górki 73
Phone
693906667
E-Mail
ospwgorkach@gmail.com
Created
2020-06-30

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GÓRKACH

Section I - The contracting

I.1) Name and address: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GÓRKACH Górki 73 36-200 Górki podkarpackie tel. 693906667 REGON 180013951

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo gaśniczego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest jednej sztuki lekkiego specjalnego samochodu ratunkowo gaśniczego. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – teren Gminy Brzozów, miejscowość Górki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Realizacja i rozliczenie dostawy odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144210-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information