Poprawa efektywności energetycznej budynków Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o. w Zamościu -powtórzenie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562781)

Client
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
State
lubelskie
Address
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 1 1
Phone
084 6775000
Fax
084 6385145
www
www.szpital.com.pl/ zakładka zamówienia publiczne
E-Mail
szpitalniepublicznyzam@wp.pl
Created
2020-06-30

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. ul. Peowiaków 1 1 22-400 Zamość lubelskie tel. 084 6775000 fax. 084 6385145 REGON 95121753600026 www.szpital.com.pl/ zakładka zamówienia publiczne

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Poprawa efektywności energetycznej budynków Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o. w Zamościu -powtórzenie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w zakresie: ocieplenie budynków; częściową wymianę instalacji CO; wymiana stolarki okiennej ; modernizację instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach bloku operacyjnego oraz wentylacji mechanicznej w kuchni szpitalnej ; wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne , instalacja systemu zarządzania energią. Projekt obejmuje 6 budynków szpitala o różnym zakresie prac, które przedstawiamy poniżej. Budynek Nr 1 - Zabiegowy ( Ortopedia , Blok operacyjny, laboratorium ) • Ocieplenie stropu oraz stropodachu wentylowanego • Ocieplenie dachu maszynowni oraz klatki schodowej ( laboratorium ) • Wymiana ściany z pustaków szklanych na okno • Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej polegająca na wymianie w salach operacyjnych wentylacji mechanicznej na wentylację mechaniczną z rekuperacją. Centrala klimatyzacyjno-wentylacyjna z wymiennikiem ciepła o sprawności 80%. • Modernizacja instalacji c.o - montaż termo zaworów z pracami towarzyszącymi • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED w tym lamp operacyjnych Budynek Nr 2 - Przychodnia i Administracja • Zastąpienie ściany z luksferów warstwą styropianu z wykonaniem tynku cienkowarstwowego. • Ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwą wełny mineralnej granulowanej • Wymiana okien na nowe wyposażone w automatyczne nawiewniki higrosterowane. • Zastąpienie ściany z luksferów oknami • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic warstwą styropianu wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego. • Ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych i podłużnych warstwą styropianu wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic przy gruncie warstwą styropianu • Modernizacja instalacji c.o- montaż termo zaworów z pracami towarzyszącymi • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 3 – Oddział Chorób Płuc • Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem polegające na usunięciu zbrylonej wełny mineralnej i ułożenie warstwy styropianu z wykonaniem wylewki cementowej. • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 4 - Oddział Chorób Wewnętrznych • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 5 - Apteka szpitalna • Wymiana okien w budynku, w tym na parterze okna antywłamaniowe • Ocieplenie dachu ( stropodachu ) warstwą styropapy • Ocieplenie ścian piwnic nad gruntem warstwą styropianu wraz z tynkiem mozaikowym • Wymiana ściany z pustaków szklanych na okna • Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu z tynkiem mineralnym • Wymiana 3 szt. drzwi • Ocieplenie ścian piwnic warstwą styropianu wraz zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. • Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie wyeksploatowanej instalacji c.o. w tym wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych i regulacyjnych z niezbędnymi pracami towarzyszącymi • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 6 - Kuchnia i Barek • Montaż automatycznych nawiewników higrosterowanych w oknach istniejących • Ocieplenie stropodachu niewentylowanego nad kuchnią i magazynem oraz dachu naświetli • Zamurowanie 2 szt. otworów drzwiowych • Wymiana starych okien na nowe wyposażone w automatyczne nawiewniki higrosterowane • Ocieplenie ścian zewnętrznych • Wymiana ( 3 szt.) drzwi zewnętrznych na nowe • Modernizacja instalacji c.o. - montaż termo zaworów • Remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montażem systemu odzysku ciepła, w pomieszczeniach kuchni • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Wprowadzenie systemu zarządzania energią (dotyczy wszystkich 14 budynków szpitala) 1. Doposażenie węzłów rozdziału ciepła w elementy sterowania i zarządzania energią: • Montaż zaworów trójdrożnych z siłownikiem • Montaż zaworów termostatycznych • Montaż ciepłomierzy elektronicznych – przesyłanie danych do komputera centralnego • Elektroniczne pompy obiegowe z falownikiem • Regulator elektroniczny wyposażony w interfejs • Wykonanie izolacji termicznej przewodów • Aplikacja komputerowa do gromadzenia i przetwarzania danych z ciepłomierzy 2. Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres określone zostały w załączonych do SIWZ projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także przedmiarze robót (pomocniczo) stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ. Oferta ma być kompletna z uwzględnieniem wszystkich branż a także powinna uwzględniać wszystkie czynności i koszty wynikające z projektu budowlanego (przygotowanie terenu, niezbędne roboty rozbiórkowe itp.). Wykonawca na własny koszt zagospodaruje powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odpady zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 701 z późn. zm.).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information