„Dostawa książek na potrzeby UW”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562778)

Client
Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania
State
mazowieckie
Address
02-678 Warszawa, Szturmowa 1
Phone
225 534 047,
Fax
22 55 34 063
www
www.wz.uw.edu.pl
E-Mail
zamowienia@wz.uw.edu.pl,
Created
2020-06-30

Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania Szturmowa 1 02-678 Warszawa mazowieckie tel. 225 534 047, fax. 22 55 34 063 REGON 12580000000000 www.wz.uw.edu.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawa książek na potrzeby UW”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Kod CPV: 22113000- 5: książki biblioteczne; 22110000-4: drukowane książki; 22111000-1: podręczniki szkolne. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa książek na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę książek – zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego. Dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego i wedle jego bieżących potrzeb do maksymalnie 180 000 zł brutto. Zamówienie realizowane będzie w zakresie wynikającym z rzeczywistych potrzeb zamawiającego a faktycznie zrealizowany wolumen dostaw podyktowany będzie wyłącznie na bieżąco zgłaszanymi potrzebami zamawiającego z tym, że nie może on przekroczyć łącznej wartości 180 000 zł brutto . 4. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 22113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information