Remont instalacji zimnej wody w OZ w K-Koźlu ZK Nr 2 w Strzelcach Opolskich

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562776)

Client
Zakład Karny Nr 2
State
opolskie
Address
47-100 Strzelce Opolskie, Klonowa 3
Phone
077 462 11 55
Fax
774 613 541
www
www.zp.sw.gov.pl
E-Mail
zk_2_strzelce_opolskie@sw.gov.pl
Created
2020-06-30

Zakład Karny Nr 2

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Karny Nr 2 Klonowa 3 47-100 Strzelce Opolskie opolskie tel. 077 462 11 55 fax. 774 613 541 REGON 32094000000000 www.zp.sw.gov.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont instalacji zimnej wody w OZ w K-Koźlu ZK Nr 2 w Strzelcach Opolskich

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont instalacji zimnej wody w OZ w K-Koźlu ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich”. Wspólny słownik zamówień publicznych: CPV 45320000-9 – roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne. 2. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawarty jest w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dążeniem do uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wyjaśniającego dla Wykonawców. Wizję lokalną terenu można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu. UWAGA !!!: W budynkach równolegle będą prowadzone prace związane z wymianą instalacji ciepłej wody przez innego wykonawcę, w związku z powyższym może ulec zmianie zakres prac (prac budowlanych i odtworzeniowych) przedstawionych w przedmiarze robót, a co za tym idzie może ulec zmianie wynagrodzenie za wykonane prace zgodnie z kosztorysem ofertowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45320000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information