Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie przy ul. Południowej

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562772)

Client
Gmina Miasto Szczecin
State
zachodniopomorskie
Address
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
Phone
914 245 102
Fax
914 245 104
www
www.szczecin.pl
E-Mail
bzp@um.szczecin.pl
Created
2020-06-30

Gmina Miasto Szczecin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin zachodniopomorskie tel. 914 245 102 fax. 914 245 104 REGON 59982400000000 www.szczecin.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie przy ul. Południowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wraz z wew. infrastrukturą techniczną: kan. deszczowej i sanitarnej, inst. wod-kan, c.o, elektrycznej, went. mechanicznej z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła, stacją trafo, dojściami, dojazdami, miejscami parkingowymi, murkami oporowymi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium należy wnieść w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information