Budowa sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562769)

Client
Gmina Wilkowice
State
śląskie
Address
43-365 Wilkowice, Wyzwolenia 25
Phone
334 990 077
Fax
33 817 30 43
www
www.wilkowice.pl
E-Mail
wcendrzak@wilkowice.pl
Created
2020-06-30

Gmina Wilkowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wilkowice Wyzwolenia 25 43-365 Wilkowice śląskie tel. 334 990 077 fax. 33 817 30 43 REGON 72182309000000 www.wilkowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sezonowego centrum do edukacji ekologicznej oraz tras edukacyjno-dydaktycznych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Zadanie 1: Budowa placu do edukacji ekologicznej przez zabawę wraz z sezonowym centrum do edukacji ekologicznej Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z małą infrastrukturą edukacji ekologicznej Zadanie 3: Budowa tras edukacyjno–dydaktycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3. W związku z koniecznością wykonania nawierzchni i zagospodarowania terenu wokół Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie swoich prac realizację prac innego Wykonawcy, które są związane z przeniesieniem i budową Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, (prace te mają zakończyć się w terminie 30.11.2021r.) oraz podjąć współpracę z tym Wykonawcą celem sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233161-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information