Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562766)

Client
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie
State
mazowieckie
Address
02-676 Warszawa, Postępu 9
Phone
22 843 19 65,
Fax
22 843-17-89
www
www.icimb.pl
E-Mail
sekretariat_warszwa@icimb.pl,
Created
2020-06-30

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie Postępu 9 02-676 Warszawa mazowieckie tel. 22 843 19 65, fax. 22 843-17-89 REGON 000056377 www.icimb.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie w lokalizacjach: - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawa, ul. Postępu 9 - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawa, ul. Kupiecka 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni stanowi Załącznik nr 1 (powierzchnia do sprzątania w poszczególnych budynkach jest podana załącznikach A - K) do niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawców, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty. Zainteresowani udziałem w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są przybyć do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Postępu 9 w dniu 06.07.2020 r. o godz. 9.00. Wykonawcy proszeni są o kontakt z panią Jolantą Szagun-Pachniewską, e-mailowy: j.szagun@icimb.pl w dniu 03.07.2020r. w godz. od 9.00 do 14.00, w celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w wizji lokalnej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information