Doposażenie placów zabaw w Poznaniu – zadaszenia i urządzenia oraz zacienienie placów zabaw

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562762)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2020-06-30

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Doposażenie placów zabaw w Poznaniu – zadaszenia i urządzenia oraz zacienienie placów zabaw

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placów zabaw w Poznaniu – zadaszenia i urządzenia oraz zacienienie placów zabaw zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówieni, określonym w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia składa się z 4 części: Część 1: Zadaszenie placu zabaw w parku Stare Koryto Warty Część 2: Doposażenie placu zabaw w parku Stare Koryto Warty Część 3: Doposażenie placu zabaw na zieleńcu im. I. Łukasiewicza Część nr 4: Zacienienie placów zabaw Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 43325000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information