Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Oksa, w systemie zaprojektuj i wybuduj

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562761)

Client
Gmina Oksa
State
świętokrzyskie
Address
28-363 Oksa, ul. Włoszczowska 22 22
Phone
041 3808048, 3808047
Fax
041 3808148
www
www.oksa.asi.pl; www.oksa.pl
E-Mail
gminaoksa@poczta.onet.pl
Created
2020-06-30

Gmina Oksa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 22 28-363 Oksa świętokrzyskie tel. 041 3808048, 3808047 fax. 041 3808148 REGON 29101043500000 www.oksa.asi.pl; www.oksa.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Oksa, w systemie zaprojektuj i wybuduj

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są prace projektowe oraz roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i rozruchu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się zgodnością z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 na terenie gminy Oksa w ilości 127 sztuk zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) i SIWZ. Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego, odbiornikiem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych. Wykonana instalacja (PBOŚ) musi posiadać punkt poboru próbek ścieku surowego i ścieku oczyszczonego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232421-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information