Dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowej

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3562758)

Client
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
State
wielkopolskie
Address
63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5 5
Phone
062 7421664
Fax
062 7422968
www
www.pk-pleszew.pl
E-Mail
janusz_pleszew@poczta.onet.pl
Created
2020-06-30

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 5 63-300 Pleszew wielkopolskie tel. 062 7421664 fax. 062 7422968 REGON 25042318400000 www.pk-pleszew.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż samochodowej wagi najazdowej o konstrukcji stalowo-betonowa na prefabrykatach (bez pozwolenia na budowę). Specyfikacja techniczna: - rozmiar: 18 * 3 m, - pomost stalowo-betonowy, - nośność maksymalna 50 – 60 ton, - nośność minimalna 400 kg, - legalizacja WE zgodna z OIML umożliwiająca rozliczenia handlowe, - tarowana automatycznie w całym zakresie, - min. 8 czujniki tensometryczne w obudowie pyło i wodoszczelnej o stopniu ochrony IP68, - miernik wagowy wyposażony w łącze RS-232, - dodatkowy wyświetlacz wielkogabarytowy Zakres prac do wykonania: - montaż przyłączy czujników oraz terminala wagowego, - transport wagi na miejsce montażu i jej rozładunek, - montaż pomostów wagowych i uruchomienie wagi, - przygotowanie wagi do legalizacji, - zapewnienie wzorców masy do legalizacji, - ocena Zgodności WE – legalizacja, - szkolenie z zakresu obsługi wagi, Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały i wyroby zgodne z Prawem Budowlanym. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 24 miesiące. Na okoliczność wykonanej dostawy sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 42923000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information