Dostawa wyrobów malarskich w 2020 r.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548582)

Client
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
State
warmińsko-mazurskie
Address
82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 6 6
Phone
55 230 25 72
Fax
55 230 33 04
E-Mail
e.bammes@wp.mil.pl
Created
2020-03-26

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu ul. Łęczycka 6 6 82-300 Elbląg warmińsko-mazurskie tel. 55 230 25 72 fax. 55 230 33 04 REGON 28138539600000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyrobów malarskich w 2020 r.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów malarskich w 2020 r. w trzech częściach zamówienia: Część zamówienia nr 1 – Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników- 77 pozycje asortymentowe- szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I; Część zamówienia nr 2 – Dostawa wyrobów ściernych- 53 pozycje asortymentowe- szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I; Część zamówienia nr 3 – Dostawa akcesoriów malarskich - 21 pozycje asortymentowe- szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I. Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44800000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla części zamówienia nr 1 – 1900,00 PLN; - dla części zamówienia nr 2 – 300,00 PLN; - dla części zamówienia nr 3 – 300,00 PLN.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information