Opracowanie projektu budowlanego (PB) ze szczegółowością projektu wykonawczego (PW) na przebudowę ul. Gdańskiej na odc. od Ronda im. Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary w Gnieźnie, w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548581)

Client
Gmina Miasto Gniezno
State
wielkopolskie
Address
62-200 Gniezno, ul. Lecha 6 6
Phone
61 4260400
Fax
061 4261687
www
www.um.gniezno.pl
E-Mail
zamowienia@um.gniezno.pl
Created
2020-03-26

Gmina Miasto Gniezno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Gniezno ul. Lecha 6 6 62-200 Gniezno wielkopolskie tel. 61 4260400 fax. 061 4261687 REGON 63125784500000 www.um.gniezno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie projektu budowlanego (PB) ze szczegółowością projektu wykonawczego (PW) na przebudowę ul. Gdańskiej na odc. od Ronda im. Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary w Gnieźnie, w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu budowlanego (PB) ze szczegółowością projektu wykonawczego (PW) na przebudowę ul. Gdańskiej na odc. od Ronda im. Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary w Gnieźnie, w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2. Zakres przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71322000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information