Dostawa duplikatora płyt dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - 21/PN/2020

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548576)

Client
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
State
pomorskie
Address
76-200 Słupsk, ul. Profesora Lotha 26 26
Phone
59 8460620, 8460621
Fax
59 8460621
www
www.szpital.slupsk.pl
E-Mail
zp@szpital.slupsk.pl
Created
2020-03-26

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku ul. Profesora Lotha 26 26 76-200 Słupsk pomorskie tel. 59 8460620, 8460621 fax. 59 8460621 REGON 77090151100000 www.szpital.slupsk.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa duplikatora płyt dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - 21/PN/2020

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem duplikatora płyt dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej (część nr 1) oraz urządzeń wielofunkcyjnych (cześć nr 2) w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo – ilościowy. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Niniejsze zamówienie niniejsze składa się z 2 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30200000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information