Dostawa pasz - zielonki dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548570)

Client
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
State
mazowieckie
Address
03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3 1
Phone
22 619 40 41 wew. 114
Fax
22 6195898
E-Mail
przetargi@zoo.waw.pl
Created
2020-03-26

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie ul. Ratuszowa 1/3 1 03-461 Warszawa mazowieckie tel. 22 619 40 41 wew. 114 fax. 22 6195898 REGON 01287867300000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa pasz - zielonki dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zielonka i kolby kukurydzy. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie zielonki z traw i roślin motylkowych (186 000 kg), zielonki z kukurydzy – pędy (1 000 kg), kolb kukurydzy (1 000 szt.) do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie w okresie od 27.04.2020 r. do 30.11.2020 r. Przeciętna częstotliwość dostaw: zielonka- codziennie (7 dni w tygodniu), zielonka z kukurydzy – 2-4 razy w tygodniu; kukurydza – kolby - 1–2 razy w tygodniu. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy: zielonka – od ok 900 do ok 1 200 kg, zielonka z kukurydzy – od ok 20 do ok 80 kg., kolby kukurydzy – od ok 20 do ok 80 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 03100000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information