Dostawy środków dezynfekcyjnych

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548565)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
State
lubelskie
Address
21-100 Lubartów, ul. Cicha 14 14
Phone
81 855 66 08
Fax
81 855 66 08
E-Mail
ewa.gorska@spzoz-lubartow.pl
Created
2020-03-26

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cicha 14 14 21-100 Lubartów lubelskie tel. 81 855 66 08 fax. 81 855 66 08 REGON 43121995700000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy środków dezynfekcyjnych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków dezynfekcynych w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 1.1 do 1.4 do SIWZ. ( w podziale na pakiety od 1 do 4) Przedmiot zamówienia zawiera: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi, endoskopów, do mycia i dezynfekcji preparaty w postaci koncentratów, preparat w tabletkach, krem ochronny, preparaty do mycia ciała, rąk, chusteczki w rolkach i wkłady, chusteczki jednorazowe, lawaseptyki, środki dezynfekcyjne – lecznicze. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33631600-8 preparaty antyseptyczne i dezynfekcyjne 33690000-3 różne produkty lecznicze Zamawiający wymaga, aby spektrum działania bójczego (B,Tbc, F, V), było określone na podstawie badań mikrobiologicznych wykonanych w laboratoriach akredytowanych posiadających system jakości GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33631600-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information