Udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Ostrów.

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548562)

Client
Gmina Ostrów
State
podkarpackie
Address
39-103 Ostrów, Ostrów 225 225
Phone
(017) 745 11 60
Fax
(017) 745 11 60
E-Mail
info@ostrow.gmina.pl
Created
2020-03-26

Gmina Ostrów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Ostrów Ostrów 225 225 39-103 Ostrów podkarpackie tel. (017) 745 11 60 fax. (017) 745 11 60 REGON 69058195600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Ostrów.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Ostrów

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information