ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAWĘCZYN

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548558)

Client
Gmina Kawęczyn
State
wielkopolskie
Address
62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48 48
Phone
063 2885910
Fax
063 2885940
E-Mail
gmina@kaweczyn.pl
Created
2020-03-26

Gmina Kawęczyn

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kawęczyn Kawęczyn 48 48 62-704 Kawęczyn wielkopolskie tel. 063 2885910 fax. 063 2885940 REGON 31101948000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAWĘCZYN

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn” jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kawęczyn. Poprzez zagospodarowanie rozumie się składowanie na składowisku odpadów oraz zagospodarowanie w sposób pozwalający na odzysk/recykling odpadów. w tym zagospodarowanie odpadów o kodzie: - Część I: 20 03 01 (Niesegregowane zmieszane odpady komunalne) -Część II: 20 01 99 (Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – żużle i popioły z gospodarstw domowych) 20 03 99 (Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach) - Część III: 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe zawierające głównie opakowania nadające się do recyklingu: z papieru, szkła, tworzyw: PP, PE, PET, metali) 20 01 40 (Metale) - Część IV: 15 01 01 ( Opakowania z papier i tektury) 20 01 01 (Papier i tektura)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information