Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli”

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548553)

Client
Gmina Nowa Sól - Miasto
State
lubuskie
Address
67-100 Nowa Sól, ul. M. J. Piłsudskiego 12 12
Phone
068 4590300
Fax
068 4590358
www
www.nowasol.pl
E-Mail
zampub@nowasol.pl
Created
2020-03-26

Gmina Nowa Sól - Miasto

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nowa Sól - Miasto ul. M. J. Piłsudskiego 12 12 67-100 Nowa Sól lubuskie tel. 068 4590300 fax. 068 4590358 REGON 97077028000000 www.nowasol.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa dróg gminnych pomiędzy ulicami: Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa dróg gminnych pomiędzy ulicami Fredry, Staszica, Matejki i 1 Maja w Nowej Soli obejmująca świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej, zarządzanie budową w imieniu zamawiającego oraz koordynację robót budowlanych wraz z kontrolą rozliczenia finansowego. 2. W celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany utworzyć zespół specjalistów – inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Na czele zespołu stać będzie Inżynier Projektu pełniący równocześnie funkcję koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego. 3. Wymagana ilość dni roboczych w tygodniu, w których wymagany jest pobyt na budowie: a) inspektor nadzoru robót drogowych – minimum 4 dni, b) pozostali inspektorzy branżowi (w trakcie trwania danych robót) – minimum 3 dni. 4. Charakterystyka robót budowlanych. Zadanie inwestycyjne polega na budowie dróg publicznych wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym między ulicami Fredry, Staszica, Matejki i 1-go Maja w Nowej Soli i obejmuje: - usunięcie pni wyciętych drzew z wywozem karpiny wraz z utylizacją, - rozbiórkę jezdni i chodników, - budowę chodników, miejsc postojowych, zjazdów oraz jezdni na podbudowie z kruszywa łamanego, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 15.467 m2 (jezdnia o długości 1,3 km o powierzchni, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy), ustawienie obrzeży i krawężników betonowych, - demontaż istniejących kanałów kanalizacji deszczowej o średnicy 160 – 250 mm oraz budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy od 160 do 630 mm o łącznej długości 1.513 mb, - budowę studni rewizyjnych o średnicy od 1000 do 1200 mm, studni o średnicy 630 mm, studzienek ściekowych o średnicy 500 mm, - demontaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oraz budowę nowego oświetlenia drogowego: linia kablowa długości 3.822 m, montaż słupów oświetleniowych i opraw typu LED.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71247000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information