Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548547)

Client
Gmina Repki
State
mazowieckie
Address
08-307 Repki, ul. Parkowa 7 7
Phone
025 7875029
Fax
025 7875066
E-Mail
gminarepki@list.pl
Created
2020-03-26

Gmina Repki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Repki ul. Parkowa 7 7 08-307 Repki mazowieckie tel. 025 7875029 fax. 025 7875066 REGON 71158205500000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, realizowane w formie „Zaprojektuj i buduj”, polegające na zaprojektowaniu wraz z mapami do celów projektowych, z badaniami geotechnicznymi, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą EN 12566. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje a)zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej od linii w miejscowości Skrzeszew do zabudowań kolonijnych. W zakres zadania wchodzi wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie linii wodociągowej Dn 110 mm wraz z niezbędną armaturą, zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzającymi, odwodnieniem, komorami pomiarowymi oraz zaworami redukcyjnymi jeżeli będą wymagane od istniejącego wodociągu „Skrzeszew do zabudowań kolonijnych , o długości około 0,700 km. b) zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej od linii w miejscowości Skrzeszew do zabudowań kolonijnych. W zakres zadania wchodzi wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie linii wodociągowej Dn 110 mm wraz z niezbędną armaturą, zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzającymi, odwodnieniem, komorami pomiarowymi oraz zaworami redukcyjnymi jeżeli będą wymagane od istniejącego wodociągu „Skrzeszew do zabudowań kolonijnych , o długości około 3,400 km. c) wykonaniu projektów technicznych z badaniami geotechnicznymi, dostawie, montażu i uruchomieniu 13 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) realizujących procesy oczyszczania na bazie zanurzonego złoża biologicznego. Oczyszczalnie muszą posiadać certyfikat na zgodność z normą EN 12566. Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Na ogólną liczbę 13 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków składa się: - 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 2 osób, - 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 3 osób, - 5 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 4 osób, - 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 6 osób, - 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 10 osób. - 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 25 osób

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45330000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information