Przebudowa Przedszkola nr 3

Order Newsletter: 2020 Position: (oferta nr 3548544)

Client
Gmina Miejska Hajnówka
State
podlaskie
Address
17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
Phone
85 682 21 80
Fax
85 674 37 46
www
www.bip.hajnowka.pl
E-Mail
hajnowka@hajowka.pl
Created
2020-03-26

Gmina Miejska Hajnówka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka podlaskie tel. 85 682 21 80 fax. 85 674 37 46 REGON 50658999000000 www.bip.hajnowka.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa Przedszkola nr 3

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn: „Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce do obowiązujących przepisów p-poż”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce do przepisów p-poż. i bezpieczeństwa pożarowego poprzez wydzielenie klatki schodowej wraz z systemem oddymiania oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej p-poż (hydrant w piwnicy) i kanalizacyjnej (leżaki w poziomie piwnicy). Zakres prac obejmuje m.in.: - wykonanie prac ogólnobudowlanych, w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty wykończeniowe (tynkarskie, malarskie), montaż stolarki drzwiowej, - wykonanie robót elektrycznych, w szczególności: instalacja oddymiania klatki schodowej, - wykonanie robót sanitarnych, w szczególności: system oddymiana klatki schodowej, instalacja wewnętrzna p-poż hydrantowa oraz wymiana leżaka kanalizacyjnego na poziomie piwnicy wraz z podłączeniem do wyjścia kanalizacji sanitarnej z budynku. CPV: 45210000-2, 45310000-3, 45332200-5 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót: rozbiórkowych, demontażowych, montażowych, konstrukcyjnych, tynkarskich, murarskich, malarskich, ściennych, stropowych, wykończeniowych, wykuć, robót instalacyjnych sanitarnych, robót instalacyjnych elektrycznych, wymiany stolarki drzwiowej z dostosowaniem ich do wymogów ochrony przeciwpożarowej, wykonanie otworów w ścianach, montażu systemu oddymiania i systemu p.poż.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information